Národné

    • projekt SadOVO

    • 21.11.2018 08:22
    • Projekt školských ovocných sadov SadOVO je zameraný na ochranu starých a krajových odrôd ovocných drevín v spolupráci so základnými a strednými školami. 
     Podrobnejšie TU

    • viac
    • Nezabudli sme na recyklohry?

    • 28.02.2018 13:57
    • Projekt s názvom „RECYKLOHRY“ je školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby v školských zariadeniach na Slovensku.

      

    • viac
    • EDUKOS - PROJEKT DETI V OHROZENÍ

    • 05.02.2018 10:32
    • Dňa 31.1.2018 sa naši deviataci stretli s lektormi konzultačného a informačného centra Edukos Prednáška a pracovná dielňa pre našich deviatakov bola súčasťou projektu Deti v ohrození: Daj stop drogám a bola zameraná na prevenciu rôznych závislostí, ako sú drogy, lieky, či internet.

    • viac
    • Ovocie a jablková šťava v škole

    • 10.01.2018 10:12
    • Od 1.9.2017 do 31.12.2017 sme realizovali školský program v rámci ktorého 2x do mesiaca dostávali naši žiaci zdrarma ovocie  a jablkovú šťavu.

      

      

    • viac