Národné

    • Týždeň vedy a techniky na Slovensku

    • 15.11.2016 11:02
    • Veda a technika v domácnosti
     Dňa 11.11.2016 sa na našej škole uskutočnila žiacka univerzita pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Cieľom tohto projektu je zlepšiť vnímanie vedy a techniky, popularizovať a prezentovať ich.

    • viac
    • Grantový program Nadácie Volkswagen „Zelené vzdelávanie“

    • 19.06.2017 12:31

    •  V októbri 2016 sa nám podarilo uspieť v grantovom programe Nadácie Volkswagen s názvom „Zelené vzdelávanie.“ Jedná sa o program, ktorý podporuje a rozvíja environmentálne aktivity v praktických situáciách. Má podobu súťaže medzi triednymi kolektívmi a naša škola získala finančné prostriedky na projekt s názvom „Slnko a vietor sú tu vždy.“
     Projekt je zameraný na využitie obnoviteľných zdrojov energie formou návrhu a zostrojenia jednoduchých  a funkčných zariadení zameraných na slnečnú a veternú energiu.

      

    • viac
    • Pilotný projekt ALINO

    • 20.10.2016 08:23
    • Naša škola sa zapojila v tomto školskom roku do pilotného projektu  Alino.
     Tento projekt vytvára vzťah detí k ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU a vytvára  ENVIRONMENTÁLNE návyky hravou formou. 

     Alino - logo.jpeg

    • viac
    • PROJEKT MOJA PRVÁ ŠKOLA

    • 25.08.2016 13:24
    • Projekt „Moja prvá škola“ zastrešuje nezisková organizácia EDULAB, ktorej poslaním je podpora zavádzania inovácií v oblasti vzdelávania, osobitne v tomto projekte pre 1. stupeň základných škôl. 

    • viac
    • Projekt Stromy poznania

    • 13.05.2016 12:11
    • Nové stromy v školskej záhrade
     Vo štvrtok 12. mája 2016 nás navštívili traja pracovníci z Lesnej správy Námestovo. Priniesli a pomohli nám vysadiť nové stromy v školskej záhrade. A tak nám pribudli nové javory, buky, jarabina, čerešňa a brest.

    • viac