Národné

    • Arwancovo

    • 21.09.2017 08:55
    • Hovorme o detských právach
     Keďže v tomto projekte sa zaoberáme ľudskými právami, dňa 18. a 19.9. 2017 sme pripravili pre každú triedu na našej škole aktivity so zameraním na to, čo sa deťom nesmie. S pripraveným programom sme postupne navštívili všetky triedy.

    • viac
    • ARWANCOVO na ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín

    • 21.09.2017 08:56
    • V mesiacoch máj až jún prebiehal na našej škole projekt dolnokubínskych škôl pod názvom Arwankovo. Jeho cieľom bolo zmapovať problematiku ľudských práv na škole a nájsť cesty, ktoré deťom otvoria brány tolerancie a naučia ich rešpektovať a tolerovať tých, čo sa od nich líšia. Či už farbou pleti, náboženstvom, pôvodom.
     Stretnutie v Kňažej FOTO TU

    • viac
    • Grantový program „Menu pre zmenu “

    • 11.09.2017 11:08
    • V máji 2017 sme reagovali na grantovú výzvu CEEV Živica a Nadácie Tesco s názvom „Menu pre zmenu“ a získali sme prostriedky na projekt s názvom Lokálne – lokálnejšie – z vlastnej záhrady.

    • viac
    • Grantový program „Enviroprojekt 2017 “

    • 11.09.2017 11:09
    • V školskom roku 2017/2018 sa budeme venovať aktivitám, ktoré súvisia s grantovým programom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom „Enviroprojekt 2017“. Náš projekt Pozvime prírodu do záhrady patril medzi tých 31 projektov, ktoré odborná porota vybrala a budú podporené aj finančne.

    • viac