Národné

    • KOMPARO 4 a 6

    • 11.05.2016 08:45
    • 5. mája 2016 10 štvrtákov a 19 šiestakov využilo možnosť otestovať si úroveň svojich vedomostí prostredníctvom testov KOMPARO z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda/biológia a vlastiveda/geografia.

    • viac
    • Týždeň hlasného čítania

    • 05.05.2016 15:40
    • S KNIHOU KU ZDRAVIU
     V priebehu mesiaca apríl sme sa v spolupráci so  Združením Orava zapojili do 14. ročníka Týždňa hlasného čítania. Myšlienkou tejto akcie bolo zblížiť svet dospelých so svetom detí prostredníctvom príbehov a rozprávok. Zapojiť sa mohli okrem žiakov a učiteľov aj  rodičia, starí rodičia, súrodenci a ostatní dospelí, a pomôcť tak deťom objaviť svet príbehov plných múdrostí, zábavy i poučenia. Žiaci dostali od triednych pani učiteliek hrací plán, ktorý b ol rozvrhnutý do siedmich úsekov, ktoré predstavovali sedem dní.

    • viac
    • Ukážeme vám, že ekologicky = ekonomicky

    • 13.04.2016 08:09

    • Aj v školskom roku 2015/2016 sme reagovali na výzvu Kancelárie programu Zelená škola - CEEV Živica a spoločnosti IKEA a zapojili sme sa do grantového programu Pomáhame vyrásť.
    • viac
    • Prevencia kriminality – trestnoprávna zodpovednosť mládeže

    • 13.04.2016 08:10
    • Dňa 26.11.2015 sa na Základnej škole Petra Škrabáka konala prednáška npor. Mgr. Tibora šándora z Okresného riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky v Dolnom Kubíne na tému „Prevencia kriminality – trestnoprávna zodpovednosť mládeže". Prednášky sa zúčastnili žiaci 7. a 8. ročníka.
    • viac