Národné

    • Vianočná pošta pre seniorov

    • 19.12.2017 14:48
    • Aj ôsmaci  a štvrtáci vedia rozdávať dobro
     Naši ôsmaci sa v tomto predvianočnom čase pridali k celoslovenskej výzve Vianočná pošta pre seniorov. Jej iniciátorkou je pani učiteľka Ľubica Noščáková z Bratislavy.

    • viac
    • MISIA MODRÁ PLANÉTA

    • 01.12.2017 13:17
    • Misia modrá planéta s Kozmixom je jedinečný celoslovenský projekt zameraný na environmentálnu výchovu na 1. stupni ZŠ. Projekt spája rôzne aktivity v škole a v teréne s kreatívnou hrou a interaktívnymi cvičeniami. 

    • viac
    • PROJEKT ALINO

    • 29.11.2017 11:00
    • Všetci z našej školy poznajú mimozemšťana ALINA, ktorý dal meno aj tomuto celoslovenskému projektu. Jeho príbeh a spôsob prežitia na Zemi oslovil, vysvetlil a motivoval našich žiakov a prostredníctvom nich aj ich rodiny a príbuzných. Cieľom je vypestovať zodpovednosť voči prírode a Zemi. A verte – neverte darí sa nám to naozaj veľmi dobre.

    • viac