Novinky

    • Zisťovanie záujmu o domáce samotestovanie
     • Zisťovanie záujmu o domáce samotestovanie

     • Vážení rodičia,

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa pripravuje na nasledujúci školský rok 2022/2023 a zároveň na bezpečný návrat žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19.

      Z tohto dôvodu škola zisťuje dobrovoľný záujem zákonných zástupcov žiakov o antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov školy, ktoré budú určené na použitie pred prvým nástupom do školy v školskom roku 2022/2023 a podľa potreby v prípade opätovného výskytu COVID-19 v škole.

      Svoj záujem alebo nezáujem zákonný zástupca vyjadrí elektronicky vo vytvorenej akcii s názvom Zisťovanie záujmu o domáce samotestovanie prostredníctvom edupage najneskôr do 3. 6. 2022.

      Vopred zdôrazňujeme, že rodičia, ktorí požiadajú o antigénové samotesty, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR.

      O ďalšom postupe budeme včas informovať.

    • Modrý gombík
     • Modrý gombík

     • Pred pár dňami sa naši deviataci zúčastnili vzdelávacej prednášky o súčasných aktivitách nadácie UNICEF s riaditeľkou nadácie na Slovensku Máriou Sliackou.

    • Knižný Vševedko
     • Knižný Vševedko

     • Krajské kolo sa uskutočnilo 25.5.2022 opäť v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka aj s prítomnosťou spisovateľky Ivony Ďuričovej. 
    • Zlatá rybka
     • Zlatá rybka

     • Dňa 17.5.2022 sa žiaci 1.-3. ročníka zúčastnili činohry  Zlatá rybka, ktorú pripravilo prešovské Divadlo Portál.
    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • V stredu 18. mája 2022 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníkov T5. 

      Vyučovanie v 1. - 4. ročníku a v 6. ročníku prebieha podľa rozvrhu hodín.

      Vyučovanie v 7. - 9. ročníku nie je, žiaci majú riaditeľské voľno, žiaci budú automaticky odhlásení zo stravy v ŠJ.

      Žiaci 5. ročníka absolvujú testovanie, riadia sa pokynmi triednych učiteľov.

      Veľa úspechov všetkým!

    • Atletický štvorboj
     • Atletický štvorboj

     • Dňa 10.5.2022 sa na atletickom ihrisku v areáli Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne odohral atletický štvorboj mladších žiačok a žiakov základných škôl.
    • Deň matiek
     • Deň matiek

     • Deň matiek si naši družinári pripomenuli v spoločnosti senioriek z Domova dôchodcov a sociálnych služieb v Dolnom Kubíne.
    • Knižný Vševedko
     • Knižný Vševedko

     • Na jeseň minulého roka sa všetky triedy 4.-5. ročníkov základných škôl nášho mesta zapojili do literárno-vedomostnej súťaže Knižný Vševedko.
    • Malý futbal
     • Malý futbal

     • Na futbalovom ihrisku s umelým trávnatým povrchom za Zimným štadiónom sa opäť súťažilo.
    • Súťaž agentúry TASR
     • Súťaž agentúry TASR

     • Agentúra TASR vyhlásila súťaž, v ktorej školy súťažia o 10 poukážok na nákup elektroniky - každá poukážka je v hodnote 350 eur.

      Čo treba urobiť pre výhru? Zverejniť na školskom  webovom portáli odkaz aspoň na  jednu reláciu zo seriálu TASRFOE.

      My sme si vybrali tému zdravia. 

      Nech sa páči, príspevok je TU - Zdravie musí byť prioritou Európy.