Novinky

    • Poďakovanie za sponzorský dar
     • Poďakovanie za sponzorský dar

     • Je dobré, že aj firmy v okolí vnímajú potreby školy.

      A tak sa stalo, že firma Nikro, s.r.o., ktorá nám je už dlhodobo rôznym spôsobom nápomocná, darovala škole 1000 € na nákup 3D tlačiarne.

      Sme vďační za ľudí, ktorí vidia za obzor firemných ziskov a vzdelanie v praktických veciach je pre nich dôležité.

    • Vzdelávanie žiakov od 12. 4. 2021
     • Vzdelávanie žiakov od 12. 4. 2021

     • Vážení rodičia,

      od pondelka 12. 4. 2021 sa obnovuje denná prezenčná forma vzdelávania pre všetkých žiakov 1. –  4. ročníka.

      ŠKD bude v prevádzke od 7.00 do 15.30 hod. 

      Všetky deti 1. stupňa, ktoré sa bežne stravovali v ŠJ, budú prihlásené na odber stravy. Prípadné odhlásenie z obedov musí vykonať zákonný zástupca. 

      Žiaci prvého stupňa základných škôl sa nemusia testovať. Prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa základnej školy je podmienené negatívnym výsledkom na COVID-19 jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti s dieťaťom a vyplneným a podpísaným Čestným vyhlasením zákonného zástupcu TU

      Žiaci druhého stupňa sa aj naďalej vzdelávajú dištančne.

      Rozhodnutie MŠVVaŠ TU

       

    • Vzdelávanie žiakov 1. stupňa od 7. 4. 2021
     • Vzdelávanie žiakov 1. stupňa od 7. 4. 2021

     • Vážení rodičia,

      od stredy  7. 4. 2021 do 9. 4. 2021 začína prezenčná forma vzdelávania pre žiakov 1. –  4. ročníka, prednostne pre žiakov zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce u obidvoch rodičov, pre žiakov, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre a pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

      Prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa základnej školy je podmienené negatívnym výsledkom na COVID-19 jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti s dieťaťom, ktorý je potrebné priniesť k nahliadnutiu spolu s podpísaným Čestným vyhlasením zákonného zástupcu. Žiaci prvého stupňa základných škôl sa nemusia testovať.

      Žiadame zákonných zástupcov, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky, aby svoj záujem nahlásili triednym učiteľom do 6.4.2021 do 07.30 hod. zaužívanou formou komunikácie.

      Rozvrh pre žiakov prezenčného vzdelávania bude závisieť od počtu prihlásených žiakov. Ostatní žiaci sa budú naďalej vzdelávať dištančne.

      ŠKD pre 1. - 3. ročník bude v prevádzke od 7.00 do 15.30 hod. Všetky deti budú prihlásené na odber stravy v školskej jedálni, prípadné odhlásenie vykoná zákonný zástupca.

      Čestné vyhlásenie na stiahnutie TU

       

    • Krásnu Veľkú noc všetkým!
     • Krásnu Veľkú noc všetkým!

     • Nech veľkonočná atmosféra nikdy neskončí a značí nový začiatok spolu s prebúdzajúcou sa prírodou.

      Nech prebúdzajúci sa život a nové priateľstvá naplnia i tieto dni neobyčajnou nádejou.

      Želáme všetkým krásne sviatky, zdravie, pohodu a veľa novej energie!

      Kolektív ZŠ Petra Škrabáka

    • Čo vieš o hviezdach?
     • Čo vieš o hviezdach?

     • Dňa 29.3.2021 sa naša žiačka Danielka Meleková, 6.B zúčastnila vedomostnej astronomickej súťaže, ktorá pozostávala zo všeobecných poznatkov o astronómii, astrofyzike i o slnečnej sústave a ktorú vyhlásila Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Svoje vedomosti predviedla bravúrne, postúpila, a našu školu bude reprezentovať aj v krajskom kole. Danielka, ty si hviezda! 
    • Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

     • Po veľkom úspechu v okresnom kole, Vám prinášame opäť skvelú správu. Naše žiačky Viktória Chromuľáková, 7.B a Sára Mitruková, 8.A boli úspešné aj v krajskom kole. Dokonca Sárka postupuje z 1.miesta do celoslovenského kola. Dievčatá ďakujeme! 
    • Remeslo má zlaté dno
     • Remeslo má zlaté dno

     • Prví remesleníci si vraj svoje výrobky vyrábali vlastnoručne v malej ručnej dielni. Aj naši družinári si spolu s pani vychovávateľkami premenili triedu na malú dielničku a vzali do rúk ihly a nite. No keďže žijeme už v modernej dobe, našli sa odvážlivci, ktorí si sadli aj za šijací stroj. A verte-neverte, išlo im to od ruky! yes
      Link na fotogalériu: https://zsdk.info/galeria/picture.php?/9238/category/538
    • Informácie k zápisu do 1. ročníka
     • Informácie k zápisu do 1. ročníka

     • Milí rodičia budúcich prvákov,

      zápis do 1. ročníka sa uskutoční 15. - 23. apríla 2021 elektronickou formou (elektronická prihláška).

      Overenie údajov poskytnutých zákonným zástupcom (overenie totožnosti rodičov, rodného listu, podpísanie žiadosti ...) sa uskutoční podľa aktuálnej situácie, o čom vás budeme včas informovať. V prípade zlepšenia epidemiologickej situácie sa budeme snažiť o osobný kontakt formou individuálneho pohovoru v predom určenom čase.

      Elektronická prihláška bude zverejnená na webovej stránke školy od 15. 04. 2021.

      Usmernenie k zápisu nájdete TU

       

    • Vyučovanie od 29. 03. 2021
     • Vyučovanie od 29. 03. 2021

     • Vážení rodičia,

      na základe aktuálnej  situácie bude v týždni od 29. 03. 2021 do 31. 03. 2021 vyučovanie prebiehať len v ŠKD od 7.00 do 15.00 hod. pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorí obaja nemôžu vykonávať prácu z domu (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

      Pre ostatných žiakov vo všetkých ročníkoch pokračuje dištančné vzdelávanie (z domu).

    • Sčítanie žiakov
     • Sčítanie žiakov

     • Vážení rodičia,

      v súčasnej dobe prebieha elektronické sčítanie obyvateľov. Prosíme Vás o sčítanie aj
      vašich maloletých detí narodených do 31.12.2020.

      Termín ukončenia samosčítania je 31.03.2021. Viac informácií týkajúcich sa sčítania nájdete na
      stránke ŠÚ SR www.scitanie.sk.

      Správne sčítanie nás všetkých pomôže aj pri tvorbe vzdelávacej infraštruktúry v našom meste.

      Ďakujeme.

       

    • Vyučovanie od 22. 3. 2021
     • Vyučovanie od 22. 3. 2021

     • Vážení rodičia,

      na základe aktuálnej pandemickej situácie bude v týždni od 22. 03. 2021 do 26. 03. 2021 vyučovanie prebiehať len v ŠKD od 7.00 do 15.00 hod. pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorí obaja nemôžu vykonávať prácu z domu (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

      Pre ostatných žiakov vo všetkých ročníkoch pokračuje dištančné vzdelávanie (z domu).

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • Opäť sme zožali úspech! Náš deviatak Martin Tretina nás úspešne reprezentoval v okresnom kole chemickej olymiády. Okresné kolo pozostávalo nielen z teoretických úloh, ale aj virtuálnych praktických úloh. Skvelá práca a ďakujeme!