Národné

    • Pilotný projekt ALINO

    • 20.10.2016 08:23
    • Naša škola sa zapojila v tomto školskom roku do pilotného projektu  Alino.
     Tento projekt vytvára vzťah detí k ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU a vytvára  ENVIRONMENTÁLNE návyky hravou formou. 

     Alino - logo.jpeg

    • viac
    • PROJEKT MOJA PRVÁ ŠKOLA

    • 25.08.2016 13:24
    • Projekt „Moja prvá škola“ zastrešuje nezisková organizácia EDULAB, ktorej poslaním je podpora zavádzania inovácií v oblasti vzdelávania, osobitne v tomto projekte pre 1. stupeň základných škôl. 

    • viac
    • Projekt Stromy poznania

    • 13.05.2016 12:11
    • Nové stromy v školskej záhrade
     Vo štvrtok 12. mája 2016 nás navštívili traja pracovníci z Lesnej správy Námestovo. Priniesli a pomohli nám vysadiť nové stromy v školskej záhrade. A tak nám pribudli nové javory, buky, jarabina, čerešňa a brest.

    • viac
    • KOMPARO 4 a 6

    • 11.05.2016 08:45
    • 5. mája 2016 10 štvrtákov a 19 šiestakov využilo možnosť otestovať si úroveň svojich vedomostí prostredníctvom testov KOMPARO z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda/biológia a vlastiveda/geografia.

    • viac