Národné

    • Projekt: ARWANCOVO BEZ PREDSUDKOV

    • 24.05.2017 10:37
    • Pohybom k tolerancii:  Orientálne tance
     Dňa 15.mája sa deti zo školského klubu zúčastnili na školskom ihrisku akcie pod názvom Pohybom k tolerancii, ktorá bola súčasťou aktivít na našej školy organizovaných v projekte Arwancovo bez predsudkov.

    • viac
    • Projekt Stromy poznania

    • 31.05.2017 09:20
    • Už piaty rok sme zapojení do projektu Stromy poznania, ktorý je organizovaný štátnym podnikom LESY SR Banská Bystrica. Okrem výsadby arboréta  sa projekt orientuje aj na poznávanie Stromov v štyroch ročných obdobiach a to pomocou zbierok. V školskom roku 2014 -2015 sme dostali zbierku púčikov 44 druhov lesných drevín spolu s obrazovým kľúčom na samotné určovanie. V  školskom roku 2015 -2016  prišli medzi nás pracovníci štátnych lesov, aby nás o všeličom poučili. Dostali sme od nich herbár drevín. V tomto školskom roku sme dostali zbierku semien plodov drevín z lesa. Pracovníci pripravili pre tretiakov v rámci lesnej pedagogiky rôzne súťaže.

    • viac
    • ARWANCOVO BEZ PREDSUDKOV

    • 15.05.2017 07:57
    • Naša škola sa spolu s ďalšími dolnokubínskymi školami zapojila do projektu pod názvom  "Arwancovo bez predsudkov ",   ktorého vyhlasovateľom  je nezisková organizácie VPV-ARWA. Projekt, ktorý bude na našej škole prebiehať v mesiacoch máj - september a vyvrcholí prezentáciou a koncertom Petra Bažíka 29.9.2017, je zameraný na ochranu ľudských práv a slobôd.

    • viac