Národné

    • PROJEKT MOJA PRVÁ ŠKOLA

    • 25.08.2016 13:24
    • Projekt „Moja prvá škola“ zastrešuje nezisková organizácia EDULAB, ktorej poslaním je podpora zavádzania inovácií v oblasti vzdelávania, osobitne v tomto projekte pre 1. stupeň základných škôl. 

    • viac
    • Projekt Stromy poznania

    • 13.05.2016 12:11
    • Nové stromy v školskej záhrade
     Vo štvrtok 12. mája 2016 nás navštívili traja pracovníci z Lesnej správy Námestovo. Priniesli a pomohli nám vysadiť nové stromy v školskej záhrade. A tak nám pribudli nové javory, buky, jarabina, čerešňa a brest.

    • viac
    • KOMPARO 4 a 6

    • 11.05.2016 08:45
    • 5. mája 2016 10 štvrtákov a 19 šiestakov využilo možnosť otestovať si úroveň svojich vedomostí prostredníctvom testov KOMPARO z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda/biológia a vlastiveda/geografia.

    • viac
    • Týždeň hlasného čítania

    • 05.05.2016 15:40
    • S KNIHOU KU ZDRAVIU
     V priebehu mesiaca apríl sme sa v spolupráci so  Združením Orava zapojili do 14. ročníka Týždňa hlasného čítania. Myšlienkou tejto akcie bolo zblížiť svet dospelých so svetom detí prostredníctvom príbehov a rozprávok. Zapojiť sa mohli okrem žiakov a učiteľov aj  rodičia, starí rodičia, súrodenci a ostatní dospelí, a pomôcť tak deťom objaviť svet príbehov plných múdrostí, zábavy i poučenia. Žiaci dostali od triednych pani učiteliek hrací plán, ktorý b ol rozvrhnutý do siedmich úsekov, ktoré predstavovali sedem dní.

    • viac