Národné

    • Grantový program Nadácie Volkswagen Zelené vzdelávanie – prezentácia projektov

    • 19.06.2017 12:29
    • Dňa 13. marca 2017 sa v školskej knižnici súťažilo. Družstvá z 5. – 8. ročníkov prezentovali svoje návrhy zariadení, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie. Súťažnú porotu tvorilo kolégium Zelenej školy. Hodnotenie pozostávalo zo štyroch častí – ústna prezentácia, poster, možnosť využitia v škole a originalita. Víťazné projekty sa dočkajú aj realizácie, pri ktorej nám pomôžu rodičia žiakov a pani učiteľky.

    • viac
    • Grantový program Nadácie Volkswagen „Zelené vzdelávanie“

    • 14.03.2017 10:33
    • Exkurzia ôsmakov vo vodnej elektrárni

     V piatok 9. decembra 2016 navštívili žiaci ôsmych ročníkov vodnú elektráreň na Oravskej priehrade. Vstúpili priamo do priehradného múru, prešli jeho dlhými a hlbokými chodbami a veľa sa dozvedeli o vzniku a význame elektrárne.

    • viac
    • Celoslovenská kampaň Červené stužky

    • 05.12.2016 07:54
    • 1. december - Svetový deň boja proti AIDS
     1.december  bol na našej škole dňom, počas ktorého sme si všetci uvedomili vážnosť tejto choroby. Množstvo akcií určených hlavne pre žiakov vyšších ročníkov nám ukázalo rôzne podoby sveta choroby a nutnosť vedieť sa pred ňou ochrániť sa pre nás stáva povinnosťou voči nám samotným. Červené stužky na hrudi nám pripomenuli, že choroba tu stále je a je potrebné o nej hovoriť, ako aj učiť sa zodpovednému správaniu.

    • viac
    • Týždeň vedy a techniky na Slovensku

    • 15.11.2016 11:02
    • Veda a technika v domácnosti
     Dňa 11.11.2016 sa na našej škole uskutočnila žiacka univerzita pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Cieľom tohto projektu je zlepšiť vnímanie vedy a techniky, popularizovať a prezentovať ich.

    • viac
    • Grantový program Nadácie Volkswagen „Zelené vzdelávanie“

    • 19.06.2017 12:31

    •  V októbri 2016 sa nám podarilo uspieť v grantovom programe Nadácie Volkswagen s názvom „Zelené vzdelávanie.“ Jedná sa o program, ktorý podporuje a rozvíja environmentálne aktivity v praktických situáciách. Má podobu súťaže medzi triednymi kolektívmi a naša škola získala finančné prostriedky na projekt s názvom „Slnko a vietor sú tu vždy.“
     Projekt je zameraný na využitie obnoviteľných zdrojov energie formou návrhu a zostrojenia jednoduchých  a funkčných zariadení zameraných na slnečnú a veternú energiu.

      

    • viac