Aktuálne pre rodičov

    • Výberové konanie

    • 10.03.2020 13:56
    • Mesto Dolný Kubín v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľov ZŠ Petra Škrabáka DK  (podrobnejšie TU) a ZUŠ Ivana Ballu DK (podrobnejšie TU). (podrobnejšie TU).

    • viac
    • OZNAM PRE RODIČOV

    • 10.03.2020 10:09
    • Vzhľadom na prevenciu ohľadom koronavírusu žiadame, aby sa OBMEDZIL VSTUP RODIČOV DO PRIESTOROV ŠKOLY až do odvolania.

     Rodičia sa so svojimi deťmi dohodnú, kedy majú ísť domov v priebehu vyučovania (napr. na vyšetrenie, ...) a zo školského klubu. O odchode mimo určeného času písomne upovedomia vyučujúcich alebo vychovávateľky a na deti počkajú na vrátnici.V prípade nedodržiavania pokynov budeme nútení uzamknúť vchod do školy pre rodičov a návštevníkov počas prevádzky školy.                                                                      Ďakujeme za pochopenie.

    • viac
    • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov !

    • 09.03.2020 13:37
    • Vzhľadom na ochranu zdravia všetkých žiakov a zamestnancov našej školy Vás žiadame, aby ste svoje dieťa , ktoré má príznaky respiračného ochorenia (prechladnutie, kašeľ,  zvýšená teplota, bolesť hlavy a celého tela a iné) neposielali do školy, ale nechali v domácom liečení.

    • viac
    • Pozvánka
    • Pozvánka

    • 06.02.2020 09:49
    • Pozývame žiakov rodičov a všetkých priateľov a známych na Hviezdoslavov lampiónový sprievod, ktorý sa kona 07.02.2020 o 17.00. Sprievod začína pred MsKS DK. Plagát TU
    • viac