Aktuálne pre rodičov

    • Pozvánka na lampiónový sprievod

    • 28.01.2019 08:21
    • Dňa 4.02.2019 o 17.00 hod sa v meste Dolný Kubín uskutoční pri príležitosti 170. výročia narodenia P.O.Hviezdoslava lampiónový sprievod, na ktorý všetkých aj my srdečne pozývame.

    • viac
    • Pozvánka na Vianočnú akadémiu

    • 19.12.2018 09:16
    • Srdečne pozývame všetkých rodičov a priateľov  školy na
     Vianočnú akadémiu „Zlatá brána otvorená...“, ktorá sa uskutoční
     20.12.2018 (štvrtok) o 17.00 v divadelnej sále MsKS  v Dolnom Kubíne. 
     pozvanka.pdf

      

    • viac
    • Oznam o udelení riaditeľského voľna

    • 12.10.2018 08:36
    • Riaditeľka školy Mgr. Magdaléna Kubisová

     oznamuje, že podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z.z.

     udeľuje riaditeľské voľno

     žiakom 1. – 9. ročníka ZŠ Petra Škrabáka na deň: 29. október 2018 (pondelok)

      

    • viac
    • Rozvrh záujmových útvarov (krúžkov) CVČ

    • 12.09.2018 12:32
    • Vážení rodičia, milí žiaci!
     Snažíme sa, aby sme čo najskôr urobili,rozvrh hodín činnosti v krúžkoch. Keď budeme mať pevný termín ktoréhokoľvek krúžku budeme Vás priebežne informovať aj prostredníctvom našej webovej stránky.

    • viac
    • OZNAM

    • 27.08.2018 12:40
    • Slávnostné otvorenie nového školského roka
     2018/2019 
     bude dňa 03.09.2018 (pondelok) o 8.00 hod.
    • viac