Aktuálne pre rodičov

    • Poďakovanie škole

    • 18.10.2017 13:59
    • Vážení športoví priatelia, 
     Dovoľujeme si Vám touto cestou poďakovať za Vašu aktívnu účasť a podporu iniciatívy Európskeho týždňa športu 2017.

    • viac
    • Oznam

    • 01.08.2017 08:26
    • V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme voľné pracovné miesta.

     Podrobnejšie TU
    • viac
    • Zápis do 1. ročníka

    • 27.03.2017 12:23
    • ZÁKLADNÁ ŠKOLA P. ŠKRABÁKA,  UL. M. HATTALU 2151,  DOLNÝ KUBÍN

      oznamuje rodičom, že  z á p i s  do 1. ročníka sa bude konať  19. - 20. apríla 2017
     v čase od 14.00 do 17.30 hod. v priestoroch školy.

     Na zápis si nezabudnite priniesť:   občiansky preukaz a rodný list dieťaťa

      

      

    • viac
    • Oznam pre rodičov dochádzajúcich žiakov

    • 21.03.2017 15:26
    • Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí dochádzajú do ZŠ P.Škrabáka Dolný Kubín
     z obcí Veličná a Veličná – Revišné aby odovzdávali autobusové cestovné lístky do kancelárie ekonómky školy (Ing.Jana Zubajová)  nasledovne:

      
    • viac