Aktuálne pre rodičov

    • Vážení rodičia - zákonní zástupcovia detí, milí naši žiaci!
    • Vážení rodičia - zákonní zástupcovia detí, milí naši žiaci!

    • 26.03.2020 13:32
    • Vzhľadom na to, že Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 aj  naďalej prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania Vám pripomíname, že toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin. Žiaci aj naďalej pokračujú v samoštúdiu.

    • viac
    • MIMORIADNA SPRÁVA -Vyučovanie sa prerušuje až do odvolania
    • MIMORIADNA SPRÁVA -Vyučovanie sa prerušuje až do odvolania

    • 25.03.2020 09:37
    • Toto sú hlavné závery tlačovej besedy ministra školstva Branislava Gröhlinga:

     Vyučovanie sa prerušuje od 30. marca do odvolania.
     Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v inom termíne bez prítomnosti detí.
     Ruší sa testovanie 9. ročníka.
     Prihlášky na ŠŠ bude možné podávať do 15. mája,
     Ruší sa aj písomná časť maturity. Interná maturita bude 14 dní po obnovení vyučovania.
     RTVS bude pravdepodobne mimoriadne vysielať pre školy. Minister školstva Branislav Gröhling oslovil riaditeľa RTVS so žiadosťou, aby boli rozšírené vyučovacie programy vo verejnoprávnej televízii.

     Šéf RTVS súhlasil.Od budúceho týždňa by tak mala televízia vysielať pre žiakov dlhšie – od 9.15 až do 11.00.

     Podrobnejšie TU
    • viac
    • Čo robiť, keď sú deti doma
    • Čo robiť, keď sú deti doma

    • 25.03.2020 08:27
    • Milí rodičia, sme doma, no nie dobrovoľne. Ani my, ani Vaše deti však nemajú riadne prázdniny. Dnes viac, ako inokedy, potrebujeme s Vami spolupracovať. Všetko, čo zameškáme budeme musieť dobiehať.Naši učitelia na 2 týždne buď zadali Vašim deťom úlohy, alebo denne s nimi komunikujú cez internet prostrednictvom portálov edupage.org.sk, bezkriedy.sk...Je potrebebné, aby ste umožnili Vašim deťom pravidelne doma pracovať, vypracovávať zadané úlohy, kontrolovať ich. 

    • viac
    • DÔLEŽITÉ

    • 13.03.2020 10:18
    • Na základe rozhodnutia krízového štábu bude prevádzka školy pozastavená od 16.3.2020 do 27.3.2020. Pravdepodobný nástup do školy je 30.3.2020.
     Žiadame všetkých o zodpovedné správanie - dodržiavanie hygieny, vyhýbanie sa miestam s väčšou koncentráciou ľudí a rešpektovanie pokynov v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nákazy COVID 19.
     Žiaci sú povinní sledovať stránku www.bezkriedy.sk alebo zspskrabakadk.edupage.org, prostredníctvom ktorých budú dostávať úlohy a pokyny od vyučujúcich, prípadne budú riešiť úlohy, ktoré dostali v škole.
     V prípade, že sa uzatvorenie školy bude ďalej predlžovať, budete informovaní prostredníctvom ETK.
     V Dolnom Kubíne 13.03.2020
     Mgr. Kubisová Magdaléna
     riaditeľka školy
    • viac
    • Dôležitý OZNAM
    • Dôležitý OZNAM

    • 12.03.2020 10:11
    • Na základe rozhodnutia  krízového štábu Mesta Dolný Kubín, ktorý zasadal 12.3.2020 a rozhodol o preventívnom zavretí škôl  - ZŠ, MŠ, CVČ, ZUŠ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti udeľujem na piatok 13.3.2020 a pondelok 16.3.2020 riaditeľské voľno pre žiakov našej školy.

     Uvidíme, ako sa situácia vyvinie a čo nám dnes povie ústredný krízový štáb Slovenskej republiky, ktorý má dnes zasadnutie a má sa vyjadriť aj k hromadnému zatváraniu škôl.

     V Dolnom Kubíne 12.03.2020                          Kubisová Magdaléna,                                                                                                                                         riaditeľka školy

    • viac