Aktuálne pre rodičov

    • OZNAM
    • OZNAM

    • 23.08.2019 11:11
    • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2019/2020 bude dňa 02.09.2019 (pondelok) o 8.00 hod.

     V prípade priaznivého počasia – pred budovou školy. V prípade nepriaznivého počasia -  v triedach.

     Rodičia prváčikov budú mať po slávnostnom otvorení prvé rodičovské združenie. V tento deň bude v prevádzke školský klub detí aj školská jedáleň.

                                                                                                   Mgr. Magdaléna Kubisová,  riaditeľka školy

    • viac
    • Zapojili sme sa do projektu Čerstvé hlavičky
    • Zapojili sme sa do projektu Čerstvé hlavičky

    • 15.06.2020 11:37
    • Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

      

     čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší  a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy. Kaufland tento rok organizuje 2. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

    • viac
    • Zápis do 1. ročníka na školský rok 2019/2020

    • 11.03.2019 15:07
    • Riaditeľstvo ZŠ P. Škrabáka, Ul. M. Hattalu 2151, 026 01 Dolný Kubín
     o  z  n  a  m  u  j  e
     rodičom, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v dňoch 15.4. – 16.4. 2019 od 14,00 hod. do 17,30 hod. v priestoroch ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubíne

     Prosíme rodičov, aby si so sebou priniesli rodný list dieťaťa.

    • viac
    • Oznam o zrušení KARNEVALU

    • 20.02.2019 14:05
    • Na základe zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení a chrípky žiakov a pedagógov našej školy Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne neodporúča uskutočňovať hromadné akcie a aktivity. Z uvedeného dôvodu sa Karneval plánovaný na 27.02.2019 neuskutoční.       

     Za porozumenie ďakujeme

    • viac