Aktuálne pre rodičov

    • Dnes smúti celá škola
    • Dnes smúti celá škola

    • 15.11.2019 12:40
    • Zapálením sviečok pod štátnou vlajkou vo vestibule našej školy si naši žiaci, učitelia a prevádzkoví pracovníci uctili pamiatku  12 obetí tragickej dopravnej nehody pri Nitre. Dnes smútime s pozostalými, tými, ktorí prežívajú najťažšie chvíle vo svojom živote.

    • viac
    • Študentský časopis bez námahy

    • 14.11.2019 13:42
    • Vážení rodičia, priatelia školy, žiaci, učitelia!
     Naši žiaci majú možnosť začať učiť sa pracovať ako redaktori /šéfredaktori/ v online Študentskom časopise, kde budú môcť vytvárať články, vkladať fotografie, robiť rozhovory... všetko budú odosielať učiteľovi na kontrolu a potom budú články publikované v online priestore.

    • viac
    • Upozornenie pre rodičov žiakov 5.- 9. ročníka- doplatok za obedy v ŠJ

    • 18.10.2019 11:58
    • * Pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ je stravná jednotka za obed 1,23 €. Štátna dotácia na obed je 1,20 €.  Žiadame rodičov stravujúceho sa dieťaťa v našej ŠJ doplatiť mesačne rozdiel medzi štátnou dotáciou  a cenou obeda - to je 0,03 € na deň vynásobený počtom odstaravovaných dní  v príslušnom mesiaci.
     Za porozumenie ďakujeme
     * Odhlasovať a prihlasovať stravu si môžete aj cez aplikáciu  EDUPAGE  v mibile, v sekcii jedálny lístok.
    • viac
    • Upozornenie

    • 16.10.2019 10:27
    • Vážení rodičia žiaka - stravníka v ŠJ!
     Žiadame Vás  pri platbe za stravu žiaka zadávať aktuálny VARIABILNÝ SYMBOL. Platný variabilný symbol nájdete v Edupage , prípadne sa o ňom informujte v školskej jedálni.
     Ak zadávate nesprávny variabilný symbol, Vaša platba môže byť systémom nesprávne zaúčtovaná a preto môžete byť evidovaný ako neplatič.
     Za porozumenie ďakujeme.
    • viac