Aktuálne pre rodičov

    • OZNAM

    • 26.02.2018 10:47
    • Na základe oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 27.2.2018 Vám oznamujeme, že v školskej jedálni sa bude podávať obed vo forme balíčka. Zároveň žiadame rodičov žiakov ŠKD, aby si vyzdvihli svoje deti do 15.30 hod. V uvedený deň bude odstavená aj dodávka teplej vody a kúrenia.

    • viac
    • Vianočný pozdrav

    • 22.12.2017 11:05

    • Nech Vám vianočný zvonček  šťastím zvoní,

     nech vianočný čas sa v lásku zmení a tak krásne ako sa hviezda ligoce,

     tak nádherné a tajomné Vám prajú Vianoce

     žiaci a zamestnanci ZŠ P. Škrabáka Dolný Kubín

    • viac
    • Oznam pre rodičov

    • 14.11.2017 17:38
    • Riaditeľka Základnej školy Petra Škrabáka, Ul. Martina Hattalu 2151 v Dolnom Kubíne v zmysle §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom 1. až 7. ročníka tunajšej školy dňa 15. novembra 2017 /streda/ riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

    • viac