Aktuálne pre rodičov

    • Deň Brezovca

    • 18.06.2018 11:33
    • Mesto Dolný Kubín a Mestský výbor Brezovec Vás srdečne pozýva  dňa 30.6.2018 na "DEŇ BREZOVCA".
     K pozvaniu sa pripájame aj naša škola, pretože na tomto podujtí máme spoluúčasť. 

     Program TU 

    • viac
    • Oznam

    • 22.05.2018 13:55
    • Dňa 25.05.2018 bude na škole prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu revízie elektrického zariadenia. 
     Hodina začiatku:  9.30 hod.      Hodina ukončenia: 14.30 hod.
     V tento deň nebude v prevádzke školská jedáleň. Žiakom bude podaná suchá strava – balíček (bravčový rezeň, chlieb,  ovocie, džús).                                                       Mgr. Magdaléna Kubisová, riaditeľka školy
    • viac
    • Výzva na hlasovanie v priestoroch predajne TESCO za projekt „Seniori učia piecť a variť profesionálne vnúčatá“!

    • 07.05.2018 13:08
    • TESCO STORES SR, akciová spoločnosť v spolupráci s Nadáciou Tesco a s partnerom Nadácie Pontis každoročne vyhlasuje  grantový program „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín na Brezovci si podalo tento rok projekt „Seniori učia piecť a variť profesionálne vnúčatá“, za ktorý je potrebné hlasovať v priestoroch Dolnokubínskeho TESCA.
     Žiaci našej školy sa aktívne zapájajú do úzkej spolupráce so Zariadením pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín na Brezovci v rámci projektu „Pomáhame starším“. Žiaci - dobrovoľníci chodia robiť pravidelne do domova dôchodcov seniorom spoločnosť a pomáhať a chceli by rozšíriť svoje aktivity aj o aktivity uvedeného projektu.
    • viac
    • Zápis do 1. ročníka na školský rok 2018/2019

    • 23.03.2018 08:22
    • Riaditeľstvo ZŠ P. Škrabáka, Ul. M. Hattalu 2151, 026 01 Dolný Kubín

     o  z  n  a  m  u  j  e

     rodičom, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční
      v dňoch 16.4. – 17.4. 2018 od 14,00 hod. do 17,30 hod. 
     v priestoroch ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubíne
     Prosíme rodičov, aby si so sebou priniesli rodný list dieťaťa.

    • viac