Aktuálne pre rodičov

    • PREVENCIA PEDIKULÓZY

    • 14.11.2016 09:15
    • Vážení rodičia,
     v dňoch od 11. 11. do 18. 11. 2016 je nutné v rodinách vykonať kontrolu vlasov u detí a vykonať dezinsekciu (v rámci prevencie pedikulózy /zavšivavenia/ aj u zdravých detí).
     Pokyn RŠ č. 1/2016 k prevencii pedikulózy TU 
     Rozhodnutie RÚVZ v Dolnom Kubíne o zabezpečení protiepidemických opatrení proti šíreniu pedikulózy v detských kolektívoch TU - časť 1časť 2.
    • viac
    • Oznam

    • 26.08.2016 12:01
    • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2016/2017 bude dňa 05.09.2016 (pondelok) o 8.00. hod.
     V prípade priaznivého počasia – pred budovou školy.
     V prípade nepriaznivého počasia – v triedach.
      Rodičia prváčikov budú mať  po slávnostnom otvorení prvé rodičovské združenie.
     V tento deň bude v prevádzke školský klub detí a školská jedáleň.
      
                                                                                                          Mgr. Magdaléna Kubisová
                                                                                                                      riaditeľka školy

    • viac
    • OZNAM

    • 22.08.2016 10:41
    • Riaditeľstvo Základnej školy Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne Vám oznamuje, že Mesto Dolný Kubín na základe VZN 2/2012 poskytuje:
     jednorazový finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, a to vecnou formou.

    • viac
    • Týždeň hlasného čítania

    • 07.04.2016 13:28
    • Naša škola sa zapája každoročne do aktivity vyhlásenej Združením Orava: "Týdňa hlasného čítania".Myšlienkou tejto akcie je zblížiť svet dospelých so svetom detí prostredníctvom príbehov a rozprávok.
    • viac