Aktuálne pre rodičov

    • Zápis do 1. ročníka na školský rok 2016/2017

    • 06.04.2016 15:19
    • Riaditeľstvo ZŠ P. Škrabáka, Ul. M. Hattalu 2151, 026 01 Dolný Kubín
     o  z  n  a  m  u  j  e
     rodičom, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v dňoch 18.4. – 19.4. 2016 od 14,00 hod. do 17,00 hod. v priestoroch ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubíne
     Prosíme rodičov, aby si so sebou priniesli rodný list dieťaťa.
    • viac
    • Pozdrav

    • 12.01.2016 08:20
    • Želáme si v Novom roku dobrých ľudí vždy po boku.
     Zdravia, lásky plný dom a spokojný život v ňom...
      
     Želám Vám, milí rodičia, zamestnanci školy, žiaci, priatelia školy, zdravie, pohodu, šťastie, úspech, energiu, silu, veľa zážitkov a veľmi veľa splnených snov.
     Krásny Nový rok 2016 praje M. Kubisová riaditeľka školy
    • viac
    • Riaditeľské voľno

    • 11.01.2016 13:50
    • Riaditeľka Základnej školy Petra Škrabáka, Ul. Martina Hattalu 2151 v Dolnom Kubíne v zmysle §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom 1. až 9. ročníka tunajšej školy dňa 8. januára 2016 /piatok/ riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

     Vyučovanie sa začne v pondelok 11. januára 2016.

                                                           Mgr. Magdaléna Kubisová,riaditeľka školy

    • viac