Novinky

    • Viac lásky, menej plastu
     • Viac lásky, menej plastu

     • Tento školský rok sa žiaci 7.A zapojili so svojou triednou pani učiteľkou v rámci Zelenej školy do environmentálneho projektu Viac lásky, menej plastu.
    • Projekt FINQ odštartoval
     • Projekt FINQ odštartoval

     • FinQ program je komplexný program finančného vzdelávania pre školy, ktorého cieľom je naučiť deti myslieť a správne sa rozhodovať v kontexte financií.  Program podporuje rozvoj kritického a systémového myslenia. Žiaci sa naučia uvažovať viac v súvislostiach, pracovať s pochybnosťami, neprijímať jednostranné názory, rozmýšľať v širšom kontexte, nielen
      vo svete financií.
       
    • “Sucho a povodně - mladým jde o hodně”,
     • “Sucho a povodně - mladým jde o hodně”,

     • Názov článku  nie je v češtine omylom, ale úmyselne. 
      V spolupráci s českým partnerom v meste Broumov sa podarilo uspieť v programe Erasmus+ a my budeme spolupracovať pri rôznych zmysluplných aktivitách týkajúcich sa klímy a opatrení, ktorými môžeme zmierniť  dopady jej zmeny. A na konci školského roka nás čaká výmenný pobyt v peknom českom mestečku. Viac informácií budeme postupne prinášať, zatiaľ len zdieľame radosť z oznámenia o úspešnom výbere:)
    • Úhrada cestovných nákladov
     • Úhrada cestovných nákladov

     • Vážení rodičia,

      žiaci, ktorí sú zaradení do spoločného školského obvodu pre našu školu (t.j. Jasenová, Veličná, Oravská Poruba, Vyšný Kubín) a plnia si povinnú školskú dochádzku, majú nárok na  úhradu cestovných nákladov na dopravu do školy a späť. 

      Povinnosťou zákonného zástupcu je vyplniť  Čestné prehlásenie o trvalom bydlisku žiaka v ktorom uvedie aj číslo účtu, na ktorý sa finančná suma za dopravné bude mesačne posielať. Čestné prehlásenie je potrebné odovzdať do 8. 9. 2023 ZRŠ Mgr. Lepetovej.

      Podrobnejšie informácie o určení školských obvodov TU.

      Informácie o spôsobe preplácania: TU

    • Informácie k začiatku školského roka 2023/2024
     • Informácie k začiatku školského roka 2023/2024

     • Vážení rodičia, od 04. 09. 2023 začíname spolu s vašimi deťmi nový školský rok. 

      04. 09. 2023 - slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 o 8.00 hod. Žiaci sú vo svojich triedach s triednymi vyučujúcimi. Žiakov prvého ročníka môžu sprevádzať do triedy dvaja zákonní zástupcovia, žiaci vyšších ročníkov idú do triedy sami. V prvý deň školského roka sa žiaci pri vstupe do školy neprezúvajú, táto povinnosť ich čaká až od nasledujúceho dňa.

      Prváčikovia si prinesú svoju novú prvú školskú tašku a veľa odvahy.

      Od 04. 09. 2023 do 08. 09. 2023  žiaci odchádzajú na obed podľa nasledujúceho rozpisu:

      1. ročník – 10. 00 

      2. ročník – 12. 10     

      3. ročník – 11. 55     

      4. ročník – 11. 40      

      5. ročník – 11. 00 

      6. ročník – 11. 10 

      7. ročník – 11. 20 

      8. ročník – 11. 20 

      9. ročník -  11. 30

      Obed bude vydaný len tým žiakom, ktorí sú na odber stravy v školskej jedálni prihlásení a majú uhradený poplatok za mesiac september 2023.

      Žiaci prihlásení do ŠKD pokračujú v ďalšej výchovnej činnosti s pani vychovávateľkami.

      Od 05. 09. 2023 prebieha vyučovací proces podľa pokynov triednych učiteľov.

    • Záujmové útvary v školskom roku 2023/2024
     • Záujmové útvary v školskom roku 2023/2024

     • Vážení rodičia, v školskom roku 2023/2024 sme pre vaše deti pripravili pestrý výber záujmových útvarov.

      Ponuka záujmových útvarov TU.

      Náplň záujmových útvarov TU.

      Prihláška do záujmového útvaru TU.

      Prihlášky budú k dispozícii aj u triednych učiteľov a Mgr. Lepetovej. Vyplnené prihlášky prosíme odovzdať triednym učiteľom do 08. 09. 2023.

      Informácie o poplatkoch TU.

      Tešíme sa na deti a užitočne strávený čas.